Grumus d.o.o.
Hrvatski English Deutsch Italiano
Nasi brodovi
   
Destinacije
   
Hrvatska
   
Rezervacija
   
Subaqua ponuda
Najljepše nauticke ture
Splita - Maslinica , Komiža, Vis, Hvar , Stari Grad, Milna (bračka)
Osobiti doživljaji: ribarska Komiža, Modra špilja na Biševu, Budihovac i drugi viški otočići, Paklinski (Pakleni) otoci, hvarske i bračke uvale. Obratiti pozornost na: jake maestrale viškoga mora i Hvarskoga kanala, plićine i hridi uz jugoistočnu višku obalu.
Dubrovnika Lopud, Prožura, Pomena, Korcula, Okuklje, Šip. Luka
Zadra Božava, Luka (Dugi ot.), Telašcica, Vrulja Kornat, Piškera, Žut
Mjestanca i uvale Dugog otoka, kornatski kameni labirint. Obratiti pozornost na: morske struje u Proversama i Ždrelcu te potrebu precizne navigacije u Kornatima radi grebena i hridi.
Murtera - Žut, Telašcica, Piškera, Žirje, Primošten, Kaprije